Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach gospodarczych realizowanych na terenie Polski i UE. Wszystkie czynności realizują licencjonowani detektywi pracujący w przeszłości w służbach mundurowych, m.in. w pionie przestępstw gospodarczych. Z wykonanych czynności sporządzany jest pisemne sprawozdanie w myśl ustawy o usługach detektywistycznych, które może zostać wykorzystane wraz z załącznikami jako materiał dowodowy na sprawie sądowej.

Wywiad gospodarczy jest to nieocenione narzędzie przy prowadzenia biznesu. Ma zastosowanie zarówno gdy zaczynamy prowadzić interesy z nowymi partnerami, zwłaszcza przy dostawie towaru, bądź usługi z odroczonym terminem płatności, jak i wówczas, gdy powstają problemy z kontrahentami, którym wcześniej zaufaliśmy. Dzięki zdobytym przez nas informacją Klient może podjąć świadome decyzje dotyczące prowadzonej przez niego działalności minimalizując w ten sposób ryzyko towarzyszące jego inwestycją.

W ramach przeprowadzonego wywiadu gospodarczego prowadzimy czynności mające na celu przede wszystkim identyfikację zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie kondycji finansowej firmy, należących do firmy ruchomości i nieruchomości, danych właścicieli oraz podjęcia czynności zleconych przez Klienta. Zakres prowadzonego wywiadu gospodarczego jest za każdym razem z góry ustalany z Klientem.