Jesteśmy wiodącą firmą w branży security. Tradycyjne metody działania wypracowane przez lata funkcjonowania na rynku łączymy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Opierając swoje doświadczenie o zdobycze nowej technologii jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania połączone z optymalizacją kosztów. Zadania stawiane nam przez naszych klientów stanowią dla nas inspirację do dalszego rozwoju.
Naszą wizją jest kompleksowa obsługa Klientów oraz zapewnienie im pełnej satysfakcji z podjętej współpracy. Jesteśmy nastawieni na efektywną realizację stawianych nam zadań. W sposób praktyczny służymy swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w trakcie wieloletniej pracy na rzecz organów administracji państwowej oraz firm prywatnych. Wszyscy nasi pracownicy posiadają praktyczne doświadczenie zawodowe oraz niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną do zapewnienia naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa. Umiejętności te podnoszone są poprzez cykliczne wewnętrzne szkolenia zawodowe, a także na kursach zewnętrznych. 

Posiadamy:
- Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.
- Koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.