Centrum monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest narzędziem coraz chętniej stosowanym w  dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej. Prawidłowo zaprojektowany i sprawnie działający system zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób chronionych, działa prewencyjnie na potencjalnych sprawców włamań i aktów wandalizmu, a przede wszystkim umożliwia szybkie i sprawne podjęcie interwencji pracowników ochrony. Istotna jest właściwa lokalizacja wysokiej jakości kamer oraz obsługujący system  personel. Prawidłowa organizacja obsługi systemu monitoringu pozwala zoptymalizować koszty ochrony osób i mienia.