Wykrywanie podsłuchów

W ramach prowadzonych czynności mających na celu ujawnić lub stwierdzić brak urządzeń rejestrujących i/lub przekazujących dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk wykonujemy:

  1. Sprawdzenie zakresów częstotliwości radiowych w przedziale 30 MHZ – 9000 MHZ na obecność emisji z różnymi modulacjami (AM, FM, cyfrową i pochodnymi). Ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakresy, w których pracują urządzenia techniki specjalnej.
  2. Sprawdzenie instalacji sieciowych pod kątem wykorzystania ich jako linii przesyłowych sygnałów akustycznych.
  3. Detekcję niepożądanej transmisji danych opartej na komunikacji typu Bluetooth, Wi-Fi, GSM.
  4. Sprawdzenie wizualnie przy użyciu sprzętu technicznego (kamery inspekcyjne, oświetlenie w zakresie podczerwieni i UV) czy w pomieszczeniach nie znajdują się urządzenia podsłuchowe zdalnie sterowane lub takie, w których wyczerpało się źródło zasilania, także w formie różnego typu kamuflaży.
  5. Sprawdzenie czy we wskazanych pomieszczeniach istnieją inne bezprzewodowe systemy przesyłu sygnałów specjalnych.
Zakres usługi obejmuje sprawdzenie wskazanych pomieszczeń wraz z siecią telefoniczną i elektryczną.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem najwyższej klasy dedykowanym do tego rodzaju czynności.

Z wykonanych czynności sporządzany jest pisemny raport zawierający rekomendacje w celu przeciwdziałania bezprawnej inwigilacji.

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi, spółkami zawierającymi kapitał skarbu państwa oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.