Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Posiadamy wypracowaną sieć kontaktów niezbędną do realizacji powierzonych nam zleceń. Współpracujemy na co dzień z wieloma podmiotami, także administracji państwowej i samorządowej. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów mających problemy z odzyskaniem wierzytelności, windykacją umów leasingowych, w tym także ustaleniem miejsca pobytu leasingobiorców oraz przedmiotów leasingu. Potrzebujecie Państwo ustalić sytuację prawną waszych klientów czy partnerów biznesowych? Sprawdzimy ich wiarygodność i zweryfikujemy przedstawione przez nich dokumenty. Dostarczymy terminowych, rzetelnych i wiarygodnych informacji na podstawie zebranych dowodów oraz dokonamy ich dogłębnej analizy.

Postępowanie detektywistyczne wspiera skuteczną windykację należności oraz przeciwdziała próbom unikania spłaty lub ukrywania majątku. Czynności detektywistyczne wykonywane są przez licencjonowanych detektywów w przypadkach ukrywania przez dłużnika przedmiotu transakcji lub zabezpieczenia kredytu oraz podejrzeniu, że jego działania miały na celu wyrządzenie szkody wierzycielowi. Wspomagają także czynności komornicze i sądowe. 

 Prowadzimy windykację należności w zakresie:

  1. Windykacja bezpośrednia.
  2. Postępowanie polubowne (windykacja pozasądowa).
  3. Postępowanie sądowe.
  4. Negocjacje zawarcie ugody i kontrola spłaty zadłużenia.
  5. Odbiór gotówki lub przedmiotu leasingu od dłużnika przekazanie Zleceniodawcy.
  6. Ustalanie i weryfikacja sytuacji materialnej dłużnika.
  7. Czynności zapobiegawcze (pieczęć prewencyjna).