Ochrona osobista

Usługę ochrony osobistej realizujemy całodobowo na całym świecie w oparciu o starannie dobrany i wyszkolony personel wsparty nowoczesnym sprzętem technicznym. Zapewniamy bezpieczeństwo i nietykalność osobistą klientom VIP oraz członkom ich rodzin. 
Pracownicy realizujący usługę charakteryzują się wysoką kulturą osobistą i obyciem towarzyskim. Znają języki obce. Są to przede wszystkim byli żołnierze GROM, grup antyterrorystycznych policji i innych państwowych służb z sektora bezpieczeństwa.
Dyskretnie dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów podczas spotkań biznesowych, udziału w konferencjach i wydarzeniach o charakterze masowym oraz w trakcie codziennych czynności.
Ochraniamy także grupy zorganizowane w trakcie wycieczek  turystycznych w miejsca o szczególnym charakterze i wynikających z tego potencjalnych zagrożeń (miejsca pamięci, ofiar holokaustu, miejsca kultu religijnego, takie jak kościoły, synagogi, meczety.