Informatyka śledcza

Odzyskujemy dane oraz dokonujemy analizy danych zawartych na cyfrowych nośnikach  danych (twarde dyski komputerów, telefony komórkowe, dyski pamięci zewnętrznych, płyty CD i DVD, itp.). W ten sposób uzyskujemy środki dowodowe popełnionych przestępstw, nadużyć, a także odtworzenie usuniętych plików, zdjęć, notatek itp. oraz powszechny obieg dokumentów elektroniczny, który sprzyja wzrostowi liczby przestępstw popełnianych z użyciem cyfrowych nośników informacji 

Dzięki stale rozwijającej się dziedzinie jaką jest informatyka śledcza jesteśmy w stanie wydobyć maksymalną ilość danych z badanego urządzenia czy nośnika danych, które mogą być wykorzystane do uzyskania dowodu na potrzeby firmy, własne jak i w sądzie. Ma to zastosowanie zwłaszcza w sprawach dotyczących uporczywego nękania (stalking) oraz weryfikacji lojalności pracownika lub partnera.

Dzięki dostępnej technologii jesteśmy w stanie śledzić na bieżąco wszystko to, co dzieje się na ekranie telefonu komórkowego, komputera czy nawet odtworzyć trasę, jaką poruszał się samochód z nawigacją GPS.