Oferujemy kompleksową usługę ochrony w zakresie:

 • Ochrona osób i mienia.
 • Ochrona osiedli i wspólnot mieszkaniowych.
 • Monitoring wizyjny.
 • Systemy kontroli wspomagające bezpieczeństwo IT.
 • Kontrola dostępu.
 • Monitoring GPS pojazdów i osób.
 • Ochrona osobista.
 • Ochrona grup zorganizowanych.
 • Zabezpieczenie imprez masowych.
 • Usługi porządkowe.
 • Dozór mienia.
 • Usługi recepcyjne i ochrona hoteli.