Usługi detektywistyczne

Wykonujemy na terenie całej Unii Europejskiej  czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 1. W sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych.
 2. W sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 3. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.
 4. Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.
 5. Poszukiwanie mienia.
 6. Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. 

 Nasze czynności mają przełożenie na:

 • Uzyskiwanie dowodów na rzecz postępowań cywilnych i karnych.
 • Uzyskiwanie materiału dowodowego do spraw rozwodowych i rodzinnych.
 • Wywiad gospodarczy.
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów i pracowników.
 • Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się.
 • Zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw.
 • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
 • Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego i organizacji.
 • Uzyskiwanie materiału do badań DNA oraz przeprowadzenie badań.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie detektywistyki i kryminalistyki.