W naszej pracy szczególną uwagę przykładamy do wysokich standardów obsługi każdego Klienta. 
Jesteśmy nastawieni na efektywną realizację stawianych nam zadań. Umiejętności naszych pracowników podnoszone są poprzez cykliczne wewnętrzne szkolenia zawodowe, a także na kursach zewnętrznych. 

Posiadamy:
  • Koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.
  • Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.