Nasze wartości

Nasz rozwój opiera się na zasadach i wartościach respektujących elementarne prawa człowieka, w szczególności: klientów, pracowników i udziałowców spółki. Są one zgodne z normami postępowania określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych OECD (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących zwalczania korupcji). W sposób transparentny staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów mając zawsze na uwadze ich potrzeby.