Oferujemy kompleksową usługę ochrony w zakresie:

  • Ochrona osób i mienia na osiedlach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych.
  • Monitoring wizyjny.
  • Systemy kontroli wspomagające bezpieczeństwo IT.
  • Kontrola dostępu.

  • Monitoring GPS pojazdów i osób.

  • Ochrona osobista.
  • Zabezpieczenie imprez masowych.
  • Usługi porządkowe .
  • Dozór mienia.
  • Usługi recepcyjne i ochrona hoteli.